Start»Aktualności»Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

fot. Anna Janeczko

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Nacinanie na gorąco wzoru charakterystycznego dla huculszczyzny - regionu bliskiego kowalom z Iwano-Frankowska

fot. Lech Trawicki

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Pokaz kucia w wykonaniu gdańskich kowali SPAKU

fot. Anna Janeczko

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Publiczność w scenerii zabytkowej Kuźni Wodnej

fot. Anna Janeczko

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Przekazanie materiałów i dyplomów na ręce kierownika Kuźni Wodnej w Oliwie. Od lewej Sergiy Polubotko i Lech Trawicki

fot. Anna Janeczko

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Uczestnicy spotkania w scenerii kuźni

fot. Anna Janeczko

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski w rozmowie z Sergiy Polubotko

fot. Lech Trawicki

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Pracownicy Muzeum Gdańska dyskutują o zabytkowym toporze pod emblematem SPAK

fot. Anna Janeczko

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Oglądanie materiałów promocyjnych prezentowanych przez Olgę Polubotko (w środku)

fot. Anna Janeczko

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Na wykładzie również pokazał się budowniczy Kuźni Wodnej w Oliwie Zbigniew Wilk (od lewej)

fot. Anna Janeczko

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Ukraińscy kowale w akcji

fot. Lech Trawicki

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Kuźnia Wodna w Oliwie - Svjato Kovaliv z Iwano-Frankowska

Uczestniczki wykładu zauroczone kowalstwem i scenerią ...

fot. Anna Janeczko

W poniedziałek 30 lipca 2018 roku odbyło się spotkanie z organizatorami jednego z największych festiwali o tematyce kowalskiej w Europie Свято Ковалів (Święto Kowali). Sergiy i Olga Polubotko zaprezentowali historię, osiągnięcia i drogi rozwoju imprezy przez nich organizowanej na Ukrainie w ich mieście Ivano-Frankivsku (dawny Stanisławów).

Szczególnie interesujące jest spojrzenie na tego typu imprezy poprzez pryzmat promocji i popularyzacji kowalstwa jako części składowej ogólnego dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów, które tworzą mozaikę kulturową Europy. Atrakcyjność przedstawienia jakim bywają publiczne pokazy kucia, obiekty które są ich owocem w połączeniu z edukacją teoretyczną i praktyczną daje wzmocnienie dla idei odbudowania rzemieślniczych tradycji. Rozmach, który ukazali nasi bracia kowale ze strony ukraińskiej budzi niekłamany podziw i respekt dla podjętych wysiłków i owoców ich pracy.

Podsumowując prelekcję można wysunąć wniosek, że założenia i cele całkowicie pokrywają się zarówno z kierunkiem jak i podjętymi działaniami przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali jak i podobne organizacje działające w Polsce. Nasze wspólne działania mają na celu stworzenie swoistej mody na rzemiosło i sztukę (nie tylko kowalstwo) jako alternatywę dla tendencji wytwarzanych przez pop kulturę. Oczywiście każda organizacja ma swoją indywidualną drogę i sposoby podejmowanych działań ale generalnie kierunek jest bardzo zbliżony.

Gdańsk przez wieki był wpływowym ośrodkiem kultury. „Kowalstwo gdańskie” zaś było rozpoznawalną marką (we współczesnym rozumieniu tego pojęcia) - promującą region i Polskę w ówczesnej, historycznej Europie. Powrót pojęcia „Kowalstwo Gdańskie” do obiegu współczesnego opisu zjawisk kulturalnych jest ambitnym celem. Może on  zostać osiągnięty pod warunkiem zaangażowania wielu środowisk doceniających formę promocji dziedzictwa kulturowego jaką niewątpliwie jest rzemiosło i sztuka.

Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali podpisując umowę z Muzeum Gdańska i Oddziałem Kuźnia Wodna w Oliwie SPAK ma nadzieję na wzmocnienie swoich działań poprzez wykorzystanie środków i możliwości jakie daje współpraca z dużym ośrodkiem kulturalnym. W  zabytkowym obiekcie Kuźni Wodnej trwają obecnie prace hydro-techniczne jako część inwestycji konserwatorskich zakrojonych na szeroką skalę. Kuźnia Wodna w Oliwie jako miejsce naturalnie i nierozerwalnie związane z kowalstwem jest bezsprzecznie obiektem o ogromnym potencjale. Mamy nadzieję, że współpraca będzie owocowała spotkaniami i imprezami otwartymi dla ludzi i wpisze się w kulturalną ofertę Gdańska. Przyjaciele z Ukrainy również zapowiedzieli czynny udział w naszych przedsięwzięciach. Na dobry początek wykuli pamiątkową tablicę, ozdobioną tradycyjnym wzorem huculskim która będzie dokończona podczas tegorocznej edycji Jarmarku Dominikańskiego na stoisku SPAK-u pomiędzy katownią a Bramą Wyżynną. Po zakonserwowaniu zostanie ona przekazana do zbiorów Kuźni Wodnej w Oliwie.