Start»Aktualności»Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali zawiadamia :

Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali zawiadamia :

XX Turniej Kowali w Legnicy

Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali zawiadamia :

Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali zawiadamia :

REGULAMIN

20. JUBILEUSZOWEGO TURNIEJU KOWALI O SREBRNE KLUCZE LEGNICY

24-26.05.2019 r.

I. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy,

ul. Najświętszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica.

E-mail: sekretariat@osir.legnica.eu

Dyrektor: Jolanta Skrzypczak, tel.: +48 76 723 38 00

Koordynator Turnieju Kowali: Andrzej Gąska, tel.: +48 783 455 500,

e-mail: andrzej.gaska@interia.pl

II. TERMIN I MIEJSCE

Turniej odbędzie się w dniach 24-26 maja 2019 r. w legnickim Parku Miejskim,

Al. Orła Białego, Polana Angielska

III. ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW

Schronisko Młodzieżowe ul. Jordana 17, 59-220 Legnica

Współrzędne GPS 51°12’28.5N 16°10’20.5”E

IV. CELE TURNIEJU

1. Twórcze, jubileuszowe spotkanie kowali z kraju i zagranicy.

2. Prezentacja technik i obyczajów kowalskich.

3. Rywalizacja turniejowa kowali.

4. Turniej kowali jako przykład bogatej i różnorodnej imprezy plenerowej w Legnicy.

5. Promocja miasta Legnicy.

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Na Turniej zapraszamy kowali i ich pomocników, którzy spełnią wymogi niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

- wykonają we własnej kuźni zadaną pracę i przywiozą ją do oceny na Turniej do Legnicy,

- zgłoszą swój udział w Turnieju w terminie do 30.04.2019 r.

2. Liczba uczestników Turnieju jest ograniczona.

VI. PRACE KONKURSOWE

1. Praca domowa

KLUCZ DO MIASTA LEGNICA

Pragnieniem organizatora jest pozyskanie od uczestników Turnieju ozdobnych kluczy do miasta Legnicy, które będą mogły spełniać wiele funkcji:

- być wyrazem szczególnego szacunku dla osoby obdarowanej,

- stanowić atrybut symbolicznie przekazywanej władzy,

- stać się trwałym wspomnieniem wspaniałej wizyty w Legnicy,

- być przykładem dobrego smaku gospodarza miasta i zaszczytem dla obdarowanego.

Forma i wielkość klucza powinna współgrać z symbolami miasta Legnicy i nie stanowić kłopotu zarówno wręczającemu jak i obdarowanemu. Zatem, klucz nie może być zbyt mały ani przesadnie duży. Proszę nie zapominać, że ma to być przede wszystkim przykład artystycznej roboty kowalskiej.

2. Praca w Legnicy

PRZEDMIOT UŻYTKOWY

Praca dowolna. Organizatorowi zależy aby to był przedmiot przydatny

np. w gospodarstwie domowym, mieszkaniu, biurze, w ogrodzie itp. Praca powinna być ukończona i bezpieczna dla użytkownika.

Przy wykonywaniu prac niechętnie widziane będą elektronarzędzia.

Pamiętajmy, jesteśmy kowalami.

UWAGA

- Nazwę wykonywanego przedmiotu należy zgłosić Organizatorowi przed przystąpieniem do pracy.

- Pracę wykonujemy od początku do końca w kuźni plenerowej w Legnicy.

Pracę wykonujemy z materiału Organizatora (prosimy zgłaszać zapotrzebowanie).

Do dyspozycji czas ok. 5 godz. (sobota)

VII. ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1. Jurorzy oceniać będą punktowo (w skali 1 do 8) prace domowe i prace wykonane podczas Turnieju w Legnicy.

Łączna liczba zdobytych punktów przez uczestników Turnieju, wyłoni zdobywcę statuetki Srebrnych Kluczy Legnicy 2019 oraz głównej nagrody finansowej.

2. Publiczność wybierze w plebiscycie najlepszą pracę domową ( przysługuje jeden głos na jedno nazwisko)

3. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia.

4. Przewidziane są nagrody za udział w kowalskich konkursach na wesoło.

VIII.

1. Nagroda główna:

• Statuetka Srebrnych Kluczy Legnicy 2019

• Nagroda finansowa w wysokości 800 zł

2. Nagroda publiczności w wysokości 400 zł

3. Wyróżnienie w wysokości 300 zł

4. Nagroda uczestnictwa 250 zł

IX. ŚWIADCZENIE DLA UCZESTNIKÓW

1. Zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 24.05.2019 r. (piątek) do kolacji 26.05.2019 r. (niedziela)

2. Jubileuszowa biesiada kowalska w sobotę 25.05.2019 r.

3. Zwiedzanie katedry legnickiej, niedziela

4. Forum kowalskie, piątek od 20:00

5. Możliwość prezentacji i sprzedaży własnych wyrobów

UWAGA: Turniejowi Kowali towarzyszyć będzie dwudniowy, miejski festyn z wieloma atrakcjami.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator przygotuje stanowiska kowalskie, zabezpieczy koks, węgiel drzewny, rozpałkę i materiały do kucia.

2. Mile widziane będą własne kuźnie i kowadła.

3. Kowale posługują się własnymi narzędziami.

4. Wszystkie prace konkursowe przywiezione na Turniej oraz wykonane podczas zawodów w Legnicy, przechodzą na własność Organizatora.

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Zapraszamy i czekamy na Państwa w Legnicy

Koordynator Turnieju

Andrzej Gąska