Start»Artyści»Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Jan Ceronik

Droga artystyczna

Zajmuję się kowalstwem od 1999 roku. Trafiłem do kuźni mistrzów Franciszka i Leszka Zulewskiego. To pod ich okiem poznałem podstawy kowalstwa tradycyjnego oraz wyrobu białej broni. Z biegiem lat osiągnąłem biegłość w użyciu różnych materiałów i technik m.in. skuwana stal damasceńska. W latach 2008-2013 podejmowałem pracę w stoczniach w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, Danii, Szwecji i Norwegii). W  kolejnych latach współpracowałem z artystą, rzeźbiarzem i kowalem Adamem Stachowiczem. Dzięki jego odmiennemu podejściu do idei kowalstwa i tworzenia dzieł sztuki poszerzyłem swoje doświadczenie o cenną lekcję.

Sympozja, wystawy, szkolenia oraz coraz częściej podejmowane własne realizacje są okazją do podjęcia dalszych kroków w samorozwoju. Kontynuuję dawno obrany kierunek mający na celu dalsze poszerzanie wiedzy, rozwój umiejętności oraz zgłębianie technik sztuki kowalskiej i artystycznej, które oprócz źródła utrzymania stały się moją największą życiową pasją i hobby.

Wystawy, nagrody, plenery:

2017 – Międzynarodowa wystawa kowalstwa Helfstyn w Czechy

2017 – Udział w 36 międzynarodowym spotkaniu rzemieślników kowalstwa na zamku w Helfstyn w Czechach

2017 – Udział w Plenerze w Węgorzewie Koszalińskim

2017 – Udział w Plenerze podczas Jarmarku św Dominika

2016 – Udział w Plenerze podczas Jarmarku św. Dominika

2015 – Ogólnopolska Wystawa Kowalstwa Artystycznego w Galerii Glaza w Gdańsku

2015 – WOŚP 2015 Serce Kowala Kuźnia - Wodna w Oliwie

2015 – Udział w Plenerze podczas Jarmarku św. Dominika

2014 – Udział w Plenerze podczas Jarmarku św. Dominika

2014 – Udział w Plenerze Kowalstwa Artystycznego w ramach Festiwalu Form Przestrzennych Rozdroża Wolności 2014

2014 – Udział w Plenerze Festiwal Temperatury Fahrenheita w Gdańsku

2006 – Nagroda Fundacji Zamek w Gniewie za najlepszą demonstrację kucia artystycznego