Start»Artyści»Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Maciej Tomaszczyk

Pochodzę z Cieszyna, gdzie ukończyłem liceum. Następnie kontynuowałem edukację na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2003 roku uzyskałem stopień magistra. Pracując zawodowo jako geolog, ciągle doskonaliłem swoje umiejętności w tym obszarze. W rezultacie, w 2016 roku uzyskałem stopień doktora nauk o Ziemi.

Obróbką żelaza oraz dawną metalurgią żelaza zainteresowałem się, gdy miałem 30 lat. To zainteresowanie wiązało się bezpośrednio z moją działalnością na polu rekonstrukcji historycznej. Obecnie specjalizuję się w tworzeniu replik starożytnych i wczesnośredniowiecznych artefaktów archeologicznych, takich jak broń, narzędzia i przedmioty codziennego użytku. W mojej pracy przykładam szczególną wagę nie tylko do dokładnego odwzorowania kształtu tych artefaktów, ale również do odtworzenia użytej pierwotnie technologii wykonania. W mojej pracy często korzystam z żelaza i stali, które sam produkuję w rekonstrukcjach piecy dymarskich. Jest to fascynujący proces, który pozwala mi uzyskać autentyczne materiały do moich replik historycznych artefaktów.

https://www.facebook.com/officinaferraria

https://www.youtube.com/officinaferraria

Wystawy:

2023 Black Metal – kowalstwo wczesnośredniowieczne. Muzeum PPP, Gniezno.