Start»O Stowarzyszeniu»Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Tytuł członka honorowego dla najbardziej zasłużonych członków.

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Ryszard Mazur

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Piotr Mikosz

Honorowi członkowie

Honorowi członkowie

Krzysztof Panas

W czasie walnego zebrania w niedziele 19 września 2021r przyjęto uchwałę, na mocy której został nadany tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Polskich Artstów Kowali SPAK. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Polskich Artstów Kowali SPAK otrzymali:

Jan Butrykowski

Ryszard Mazur

Piotr Mikosz

Krzysztof Panas

Dotychczas tytułem tym zostali wyróżnieni:

śp. Andrzej Leonard Dajkowski

Grzegorz Boros

Zbigniew Wilk

Nadanie tytułu honorowego członka SPAK jest wyrazem szacunku i wdzięczności za całokształt Ich działalności.