O nas

O nas

O nas

Wykonywanie statuetki Grand Prix

SPAK ogniskuje ludzi zainteresowanych kowalstwem artystycznym . Starając się popularyzować tę dziedzinę sztuki, jednocześnie dba o rozwój wiedzy i umiejętności poszczególnych uczestników, którzy wprowadzając swoje indywidualne wątki zainteresowań, tworzą wielobarwną mozaikę współczesnego środowiska kowalskiego.

Stowarzyszenie skupia entuzjastów wielu dziedzin sztuki i rzemiosł, którzy osobiście wykonują prace w różnych materiałach i stylistykach. Wykorzystują oni w swoich realizacjach kowalstwo, ślusarstwo artystyczne, plastyczną obróbkę metali, mechaniczną obróbkę skrawaniem, odlewnictwo, grawerstwo, emalierstwo, galwanotechnikę, jak i inne dziedziny wchodzące w skład metaloplastyki. Obróbka szkła, kamienia, skóry itp. także często pojawiają się w projektach artystów zrzeszonych w SPAK-u. Na szczególną uwagę zasługują tutaj nietypowe aranżacje przestrzenne, prace renowacyjne, konserwatorskie.

Stowarzyszenie upowszechnia zarówno artystyczną, jak i użytkową funkcję kowalstwa poprzez animowanie środowisk twórców i użytkowników, odkrywanie dziedzictwa kulturowego związanego z kowalstwem oraz jego promocję. Jest inicjatorem i organizatorem m.in.: pokazów kowalskich, wystaw, warsztatów ze stali damasceńskiej, podstaw kucia, repusowania, publikacji z zakresu kowalstwa artystycznego. Celem SPAK-u jest uświadomienie bogactwa form i szerokiego pola działalności, jakie stwarza kowalstwo.

Członków Stowarzyszenia łączy pasja i dążenie do mistrzostwa. Są oni autorami wielu znanych realizacji, ich prace były wielokrotnie wyróżnione i nagrodzone w kraju i za granicą.

Z przyjemnością prezentujemy prace wychodzące z warsztatów naszych kolegów ze SPAK-u.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności artystycznej i rzemieślniczej na polu:

- kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspomagania szkolnictwa technicznego,

- przeciwdziałania patologiom społecznym,

2. edukacja kulturalna,

3. promowanie uczestnictwa w działaniach i imprezach kulturalnych,

4. upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym,

5. wspieranie działań społecznych i artystycznych, w szczególności społeczności Trójmiasta, Pomorza, a także innych regionów kraju,

6. działanie na rzecz promocji Miasta Gdańska oraz innych ośrodków w kontekście kultury europejskiej,

7. działanie na rzecz międzynarodowej współpracy artystycznej i społecznej integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społecznościami lokalnymi,

8. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej i kulturalnej,

9. działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy,

11. promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie inicjatyw społecznych,

12. działalność charytatywna.